English version

LISA.lims - Webové služby

LISA moduly "Web obchod" a "Web info" (pod společným označením "Webové služby") optimalizují komunikaci laboratoře s interními a externími zákazníky. Umožňují zákazníkovi např. registrovat objednávku, sledovat stav objednávky a zobrazit a vyhodnotit výsledky.

Laboratoře tak těží z významné redukce pracovního zatížení svých zaměstnanců. Umožnění online přístupu zákazníkům k nejaktuálnějším datům zvyšuje jejich loajalitu při snížení dotazů zdržujících laboranty od jejich práce. Zákazníci tak mohou kdykoliv získat informaci o stavu zakázky.


Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní má jednoduché, intuitivní vlastnosti a poskytuje rychlý přehled o všech dostupných funkcích. Moderní grafická prezentace, optické zvýraznění a kontextová podpora nabízí vysokou funkcionalitu v důvěrně známých nastaveních, která rychle vedou uživatele k požadovaným cílům. To činí registraci laboratorní objednávky tak jednoduchou, jako je on-line nakupování.