English version

LISA.lims - Archivování hrubých dat

Modul "RoSy", jakožto rozšíření aplikace LISA, umožňuje efektivní archivaci surových dat ve shodě se zákonnými standardy. Archivace surových dat s modulem RoSy nabízí podstatné zvýhodnění optimalizací technologických postupů a významné zredukování papírového archivu laboratoře. Shoda se striktními požadavky FDA 21 CFR 11 předurčuje tento modul pro použití v laboratořích se značným objemem testů a archivování, zejména ve farmaceutických firmách a jejich dodavatelích.

RoSy kompletně automatizuje archivaci důležitých elektronických dat generovaných inteligentními analytickými přístroji a subsystémy. Integrovaný přístup programového modulu je založen na zákaznicky upravené strategii archivování, která zohledňuje celý rozsah individuálních procesů a požadavků zákazníka stejně jako celé IT prostředí. Soubory a výsledné zprávy ze subsystémů nejsou pouze importovány, ale (v závislosti na konfiguraci) jsou předávány všem nařízeným a požadovaným stupňům dalšího zpracováníuvolňovacích procedur. RoSy je proto ideální nástroj pro nasazení mezi samostatnými pracovišti, konkrétně v heterogenním IT prostředí.