English version

LISA.lims - Testování stability

Kvalita, kvantita a požadavky na dokumentaci pro testování stability a studie se neustále zvyšují , zatímco se neustále zvyšuje tlak na laboratoře a logistické služby na snižování nákladů a zjednodušování procesů. Jediným způsobem úspěšného zvládnutí těchto požadavků je vyhledání podpory v informačních systémech.

Modul "Testování stability" v aplikaci LISA nabízí specifické integrované řešení k dosažení vašich procesních požadavků. Metodické pokyny mezinárodní konference o harmonizaci (The International Conference on Harmonization, ICH) pro testování stability a dokonce ještě více přísnější požadavky na takovéto testy v "regulovaných" prostředích (GxP, FDA) ovlivnily architekturu a funkcionalitu modulu v mnoha rozhodujících směrech: od hrubého plánování nastavení studie a detailního plánování s nespojitým harmonogramem testů, široké funkcionality procesů skladování a logistiky a dokumentace skladovacích podmínek, až po standardizované generování zpráv a vyhodnocení. Pro svou vysokou pružnost nachází modul "Testování stability" aplikace LISA LIMS uplatnění ve všech souvisejících oblastech aplikací ve farmaceutickém průmyslu, kosmetickém průmyslu a dalších oblastech.