English version

LISA.lims - Správa dokumentů

Tento modul nabízí funkce elektronické správy a archivování výsledných zpráv, certifikátů a studií podle DIN/EN/ISO 17025. Jednotlivé funkce jsou plně integrovány do aplikace LISA a všechny kroky nezbytné k přípravě, publikaci a distribuci zprávy jsou v systému dokumentovány.

LISA poskytuje archivační funkce pro všechny typy zpráv, sestav výsledků a manuálně navržených expertních posudků. Originální zpráva je generována v PDF formátu a okamžitě archivována s tím, že PDF formát zajišťuje nezbytnou standardizaci, neměnnost a trvanlivost potřebnou pro správnou archivaci.

Správa dokumentů

Tento modul integruje dokumenty coby samostatné objekty do pracovních a laboratorních procesů. Velká pozornost je věnována podpoře a řízení pracovních toků pokud jde o správu verzí, autorizaci přístupu a uvolňování jednotlivých dokumentů. Pracovní postup může být nastaven a individuelně konfigurován pro rozličné typy dokumentů. Systém zachytí všechny stavy životního cyklu dokumentu: přípravu, zpracování, kontrolu, uvolnění a publikaci. Integrovaná správa změn, správa verzí a řízení verzí nabízí požadovanou přehlednost v každodeních operacích s těmito dokumenty. Návrh autorizací umožňuje přesné stanovení přístupu jednotlivých uživatelů a zároveň zajišťuje nezbytnou ochranu proti neautorizovanému přístupu. Navíc systém zajišťuje integritu archivovaných dokumentů. Je možné integrovat i procedury pro digitální podpis.