English version

LISA.lims - Vlastnosti

LISA, opravdový lims, nabízí integrovaný přístup:

LISA podporuje všechny pracovní postupy v laboratoři s tím, že laboratoř je považována za nezávislou servisní jednotku, která má být integrována jako celek do firemní struktury. Proto zpracování objednávek a fakturace, obchodní aspekty a CRM (Customer Relationship Management, řízení vztahů se zákazníky) jsou součástí LISA stejně, jako např. archivace surových dat nebo robotická automatizace. Rozhraní do jiných IT systémů zajišťují plnou integraci laboratorních postupů do obchodních procesů.
LISA, navržená jako holistický systém, rovněž ovládá administrativní úkoly laboratoří, podporuje správu laboratoří ve firmě a plánování a implementaci složitých pracovních postupů.