English version

LISA.lims - Plánování

Snižování nákladů a dodržování plánu:

s modulem proLISA.lims® Harmonogram a plánování kapacit optimalizujeme využití laboratorních zdrojů založené na věrohodných údajích o aktivitách vaší laboratoře:

Dnešní management v laboratořích orientovaných na služby požaduje velmi intenzivně tuto funkcionalitu. Je nemožné koordinovat a plánovat všechny laboratorní zdroje pouze podle zkušenosti. Každým dnem se zvyšující požadavky jsou umocňovány zvyšujícím tlakem zákazníků i zaměstnanců pohybujících se mezi několika odděleními a pobočkami.

Modul proLISA.lims® Harmonogram a plánování kapacit vytváří spolehlivý a ekonomický plán pro váš harmonogram, vaše zaměstnance a vytížení přístrojů založený na objektivních skutečnostech.