English version

LISA.lims - Školení

Pro optimální podporu zákazníků vyvinula T&P důmyslný koncept školení založený na mnohaletých zkušenostech. Koncept je přizpůsoben rozličným požadavkům dvou hlavních školicích linií: aplikační manažeři a aplikační uživatelé.

Program školení:

Obvykle jsou účastníci školeni na jejich systému a na jejich vlastních datech s tím, že vlastní školení je vedeno na testovacím systému. Hlavní data jsou registrována a objednávky a vzorky zpracovány pomocí konkrétních uživatelských příkladů. Funkce konkrétního školicího programu jsou nejprve demonstrovány a objasněny v rámci testovacího systému. Jako další krok je účastníkům dána rozsáhlá možnost vyzkoušet tyto funkce na skutečných datech.

Výhody: