English version

LISA.lims - Projektové řízení

Řízení a správa projektu zahrnuje cyklus plánování, řízení, monitorování a aplikování výsledků do dalšího plánování. Tímto způsobem může být stav aktuálního projektu kdykoliv vyhodnocen a s předstihem tak mohou být odhaleny odchylky od plánu a včas mohou být podniknuty nápravné kroky.