English version

LISA.lims - Naše filozofie

 "Filozofie T&P implementace LIMS považuje softwarový produkt a konzultační služby za neoddělitelné jednotky."

T&P nabízí zákazníkům optimální kombinaci nejen nejlepšího software ale také nejlepších konzultačních služeb.

Řízení a správa projektu pokrývá cyklus plánování, řízení, monitorování a zahrnování výsledků do dalšího plánování. Tímto způsobem může být kdykoliv stanoven stav projektu, v předstihu mohou být rozpoznány odchylky od projektu a mohou tak být včas učiněna příslušná opatření.