English version

LISA.lims - Konzultace

Když má být LIMS instalován, je klíčovým faktorem úspěšné implementace projektu kvalita konzultací. Náš T&P tým zná technické požadavky a procesy zákazníků v laboratorním světě a řídí procesy potřebné pro jejich integraci do databázových systémů, konkrétně do aplikace LISA. Stejně tak jsou brány do úvahy další rámcové podmínky, jako např. zákonné předpisy (ISO 17025, FDA 21 CFR 11, GLP, GMP, ...).

T&P služby zahrnují: