English version

LISA.lims - Rozhraní

Rozhraní do dalších informačních systémů zabezpečují, že laboratorní postupy jsou plně integrovány do všech obchodních procesů. Eliminace ručního přenosu dat významně redukuje pracovní zatížení laborantů při současném zvýšení kvality díky eliminaci chyb vznikajících při přepisování.
Příklady některých implementovaných rozhraní:

S využitím webových služeb (SOA), LISA.lims poskytuje standardizované rozhraní pro registraci objednávek i vzorků a pro přenos výsledných hodnot.

LISA.lims Connect - Připojení analytických přístrojů

LISA.lims má univerzálně použitelné rozhraní pro čtení souborů s výsledky z analytických přístrojů. Toto rozhraní umí analyzovat všechny strukturované ASCII, XML a unikódové textové soubory. Příslušná struktura souboru se dá lehce konfigurovat. Dávkové seznamy mohou být automaticky nebo ručně připraveny pro obousměrné propojení.
Školicí programy firmy T&P na toto téma umožní odpovědným osobám nastavit propojení s přístroji podle vlastních požadavků. Univerzální ovladače firmy T&P mohou být snadno rozšířeny o zákazníkem specifikované funkce (např. výběr hodnoty nebo výpočet střední hodnoty podle zadaných pravidel).

LISA.lims Connect nabízí množství výhod: